Geschiedenis …

De familie Martineau al sinds 1930 op La Grisse …

Ga ook een kijkje nemen bij de rubrieken  « Oorsprong » et  « Wandelingen en Bezienswaardigheden »

La Grisse is een boerderij die helemaal aan de zuidrand van de gemeente Le Givre ligt, net naast La Jonchère, wat dichterbij ligt …

De hoeve komt voor op oude kaarten tussen andere “lichten”, zoals men ze toen noemde … De mondelinge overlevering wil dat deze uitermate geïsoleerde, arme en moerassige plaats vroeger een eenvoudige schaapstal was afhankelijk van de Abdij van Angles in de ” schoot”  van de Talmondais Dit boerderijbedrijf hing samen met andere af van de Kastelen van de sector, en ging naargelang de familière bondgenootschappen vaak in andere handen over … Zonder twijfel werd de boerderij tijdens de Revolutie buit gemaakt op de adel en verkocht als “Nationaal Goed”. Daarna ook zeker verwoest, zoals bijna alle hoeven en dorpen in de omtrek, door de fameuze en helse colonnes van de verschrikkelijke republikeinse generaal “Huché”, die vanaf Luçon met bloedige hand regeerde over Zuid-Vendée … De huidige oude gebouwen dateren uit de 19de eeuw en waren sindsdien in het bezit van een familie grondbezitters van de sector. Uiteindelijk werd de boerderij in 1930 verkocht aan Florimon Martineau, mijn overgrootvader …

Na Florimon, Gustave en Claude, is Didier Martineau nu de vierde generatie landbouwers. Hij heeft de familiecamping samen met zijn ouders opgericht in 1995

In het begin tot 2008 was het een Boerderijcamping “met veel comfort” met kampeerplekken voor tenten en caravans. In 2009 werd de camping uitgebreid tot in totaal 79 plaatsen, het hele jaar open, met gratis wifi over het hele terrein, en als nieuw de verhuur van stacaravans en residentieel verblijf
De camping is zeker wat groter geworden, maar de geest is dezelfde gebleven, gezelligheid voor alles …
In 2014 hebben we ons twintigste seizoen gevierd … In 2015, is het 20 jarig bestaan van camping La Grisse! …

 

Geschiedenis ven de streek …

De “Vendée” werd vroeger “Bas Poitou genoemd …

Het is pas vanaf de oudheid dat de Kelten “Pictons” (over  het Neoliticum tot het Megaliticum van -5000 voor Christus) hun naam van “Poitou” gegeven hebben aan deze uitgestrekte regio Sèvres-Zuid-Vendée-Charente en aan de immense baai die ze domineert, de “Pertuis Breton” … Het is in deze diepe “Golf van de Picten”, toen nog een zee en bestaande uit talloze kleine eilanden (nu allemaal land geworden) dat de eerste Cartaagse kustbewoners verschijnen rond -500 tot aan de Gallo-Romeinse sites van de 1ste tot de 4de eeuw, bekeerd door de heiligen. In de 5de eeuw vallen de Wisigoten binnen, die al snel verdreven worden door Clovis, de eerste Frankische Koning. Dan volgt een gouden tijdperk onder de Merovingers in de 6de en 7de eeuw, vervolgens de Karolingers vanaf de 8ste eeuw. Daar komt op een ruwe manier een einde aan door de plundertochten van de Normandiërs in de 9de en 10de eeuw, wat dit Oostelijke Land totaal verwoest en verlaten achterlaat gedurende een eeuw!
Het is uiteindelijk de wedergeboorte van het 11de eeuwse feodale stelsel onder de nieuwe Graven van Poitou die Hertogen van Aquitanië worden, “les Guillaumes”, die het historische hart van deze regio uitmaakt. Tijdens dit nieuwe gouden tijdperk waarin Kastelen en Kloosters gegrondvest werden, ziet de 12de eeuw in Poitou een hoogtepunt van de Romaanse Anglo-Normandische Plantagenêts, onder impuls van de Grote Koningin Aliénor van Aquitanië. Het zijn echter de Franse koningen die in de 13de eeuw dit tijdperk van de Romaanse kathedralen beëindigen, een direct gevolg van de Slag bij Bouvines, wat het einde van het Rijk van de Plantagenêts inluidde …
In de 14de en 15de eeuw wordt de Feodaliteit van Poitevin zoals overal in Frankrijk verstoord door de 100-jarige oorlog. En dan volgt de “echte” Renaissance van de 16de eeuw, die opnieuw eindigt in de pijn en het verdriet van de Religieuze Oorlogen, die tot aan het begin van de 17de eeuw bijzonder erg waren in onze streek, Zuid-Vendée, het “opstandige protestantisme” … Het begin van de 18de eeuw wordt in de Vendée, net zoals in het hele Oosten door het tijdperk van “Grignon de Monfort”, de herkerstening van de “Croquants” …
Zoals iedereen weet eindigt de 18de eeuw met de Revolutionaire omwenteling, die in dit ondoordringbare bosrijke gebied van het “nieuwe” Vendée een bijzonder tragische wending neemt. Ze komen in opstand tegen de Nieuwe Republiek die hun pastoors vermoordt en hun kinderen ontvoert! … Het is de verschrikkelijke “Oorlog van de Vendée” met zijn volkerenmoord en vele verwoestingen … Dit opstandige en grondig verdeelde gebied zal uiteindelijk “gepacifieerd” worden door Napoleon met de oprichting van een nieuw centrum  van de Prefectuur in La Roche /Yon “Napoléon Vendée”. Op die manier werd het machtscentrum van het departement verlegd naar het opstandige Noorden, tot schade en schande van het Zuiden dat nochtans zo trouw was gebleven aan de Republiek. In het Grote Oosten volgde gedurende de hele 19de eeuw dan een zeer langzame heropbouw onder toezicht, maar het gebied bleef in wezen zeer landelijk en te mijden door de “Schone Heren” van Parijs … Daardoor mist onze Regio dan ook de Industriële Revolutie van het Noorden en het Westen van Frankrijk volledig …
Toch levert het werk van de leraars van de 3de Republiek en de nieuwe plattelandspastoors zijn vruchten af … Aan het begin van de 20ste eeuw vertrekken veel jonge Vendeese vrijwilligers met een bloem op het geweer naar het front om zich te laten doden in naam van de Republiek die weer in gevaar verkeert. U ziet, er is veel veranderd! … Uiteindelijk is het Clémenceau, een groot Vendées Republikein, die Frankrijk redt uit de eerste Wereldoorlog, die zo slecht werd begonnen … De “vader van de overwinning” mist echter de Vrede die 20 jaar later uitmondt in de Tweede Wereldoorlog …  “De oorlog winnen is één ding, de Vrede bewerkstelligen is een ander! … Voor Clémenceau de grootse ontgoocheling van zijn leven …
Uiteindelijk komt de opperste beloning aan het einde van de 20ste eeuw: de erkenning van de Vendée als een van de belangrijkste Franse Departementen voor Landbouw, Toerisme en Kleine en Middelgrote Bedrijven.

Aan het begin van de 21ste eeuw is de Vendée zelfs één van de belangrijkste bestemmingen geworden voor de “Stedelingen” en  dat voor zijn landelijk omgeving
Niet slecht toch voor de boertjes uit de Vendée? …