Oorsprong van La Grisse …

Ga ook eens een kijkje nemen bij de rubrieken  “Geschiedenis en « Wandelingen en Bezienswaardigheden »

La “Grisse”, een oorspronkelijke en vreemde naam …

De naam “La Grisse” is uniek. U vindt ze nergens anders, tenzij er een beetje op gelijkend zoals “Grissay”, een boerderij die haar naam gegeven heeft aan een rustplaats langs de autoweg bij de Essarts, of ook nog de “Fiefs des Grisses” bij Olonne/Mer …
Zonder mondelinge of schriftelijke overlevering en zonder bronnen kan men er dus slechts naar raden. De eerste en meest voor de hand liggende verklaring is eenvoudigweg verbonden met de grond zelf van de streek “grise” (grijs) en kleigrond, wat na vervorming “Grisse” geworden zou kunnen zijn. Maar dan is het wel merkwaardig dat we die naam nergens anders aantreffen langs die mergellijn, tussen land en zee …

Een andere meer ingewikkeld spoor komt een beetje overeen met die heuvelachtige kleigrond, waarvan men zegt dat men hier een beetje te veel verliefd is! … De naam zou dus kunnen komen van het woord “graisse”, wat in het dialect van de Vendée fonetisch wordt uitgesproken als “grëyce », en uiteindelijk geschreven als “grisse” … ??? … Het is een beetje vergezocht, maar niet onmogelijk …

Een andere verklaring is misschien te vinden in zijn ligging in vroegere tijden, uiterst verlaten en geïsoleerd, een “friche à moutons” (arm schapenland), verloren aan het einde van de wereld, onbebouwde en moerassige kleigrond, een “Grisse”!  Het zou best kunnen … En persoonlijk hou ik wel van deze verklaring, want die komt het meest overeen met het terrein …

 

Oorsprong van de Vendée …

Wie kent de Vendée niet?
De Vendée, gelegen aan de ‘Côte de Lumière’ (kust van het licht)  is het enige Franse departement dat ook als “Regio” door iedereen erkend wordt! 

Waar komt de naam vandaan?
De Vendée dankt zijn naam aan de gelijknamige rivier die Fontenay le Comte (nu helemaal in Zuid-West Vendée gelegen) doorkruist. Deze stad was de eerst de hoofdstad van Bas Poitou, en later van het nieuwe departement opgericht in 1790 tijdens de Revolutie (La Roche/ Yon bestond toen nog niet als stad).

De Vendée had nochtans anders kunnen heten …
Inderdaad, bij de oprichting van een nieuw departement was de geldende regel dat ieder Frans departement de naam kreeg van zijn belangrijkste rivier. Nu, de Vendée heeft een belangrijke kustrivier “de Lay”, met twee hoofdarmen, “de kleine Lay” en “ de grote Lay”. Logischerwijs had de Vendée eigenlijk de “Deux Lays” (Twee Lays) moeten heten, zoals het naburige departement les “Deux Sèvres”.

Hoe komt dat nu? Er wordt verteld dat de twee vertegenwoordigers van Bas Poitou op de Grondwettelijke Vergadering van 1790 niet echt gezegend waren door moeder natuur en bovendien was de ene klein en de andere groot van gestalte. Toen ze nu  de naam les “Deux Lays” (‘de twee lelijkerds’) voorstelden barstte de hele vergadering in lachen uit! De voorzitter stelde dan ook meteen voor dat ze een andere naam zouden kiezen voor hun departement … en het werd de “Vendée”, de naam van een riviertje dat de toenmalige hoofdstad doorkruiste en toen al meer uitstraling had …
Hoe dan ook, om dit verhaal af te ronden, als La Roche/Yon toendertijd de belangrijkste stad was geweest zoals nu, dan zou ons departement zonder twijfel “Yon” geheten hebben, zoals “Yonne” in een ander departement… De geschiedenis hangt dus soms van kleine dingen af …

Zijn devies: “Utrique fidelis” oftewel “Aan beide trouw”

Zijn embleem: Twee verstrengelde rode harten op een wit veld part-vendee

Aan het begin van de 18de eeuw is in het oosten van Frankrijk het dubbele hart met kruis er bovenop oorspronkelijk het symbool van het Heilig Hart van Jezus en Maria, in de tijd van de evangelisator Grignon de Montfort …
Maar het is het best gekend in zijn eenvoudige vorm, hernomen door de Vendeese Opstanden van 1793 “Trouw aan God en de Koning” …
Uiteindelijk werd het dubbele hart het officiële symbool van de Vendée, om de teruggevonden eenheid van de twee Vendées te symboliseren: de “Witte” en de “Blauwe” … “Aan beide trouw”!